Новости
Партнери
BEAUNDP
European CommisionInWent
 

Практики

Македонски примери во регионален контекст

Развој на опшествено одговорното работење во Црна Гора и регионот - примери во праксата

Брошура за добри практитки на ООП за 2007

Одбивањето да се преземе одговорност е болест на нашето време Ото Фон Бизмарк, Германски канцелар